ระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Alfresco

ย้ายกระดาษไปสู่ดิจิตอล สอดคล้องกับยุค Digital 4.0

Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กรที่สามารถใช้งานได้ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้คนในองค์กรสามารถเข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยสิทธิการเข้าถึงของแต่ละคน

ทำไมต้อง Alfresco

  1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการเอกสารสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ
  2. สามารถจัดการเอกสารได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง เรียกดู จัดเก็บ หรือแจกจ่าย
  3. มีความปลอดภัยทั้งในการสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และป้องกันการสูญหายของเอกสาร
  4. เข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดเวลาการทำงานของคนในองค์กร
  5. มีระบบควบคุมเอกสาร ไม่ต้องกังวลเรื่องเวอร์ชั่นเอกสารอีกต่อไป
  6. บริหารจัดการไฟล์ได้ทุกฟอร์แมต
  7. พัฒนาระบบได้ตามความต้องการของลูกค้า
  8. ประหยัดค่าใช้จ่านในองค์กร ไม่เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร
  9. เป็นหนึ่งในระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในองค์กรที่ดีที่สุดในโลก

หากท่านอยากได้โปรแกรมจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ราคาไม่แพง Alfresco Document management system คือ ระบบที่พร้อมตอบสนองความต้องการของท่าน

ลดรายจ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความเร็วในการทำงาน